Vand til Ukrainske flygtninge

Vi kender alle til den frygtelige krig, der lige nu finder sted i Ukraine, hvor mange mennesker flygter fra både hus, hjem og familie. I Danmark tager vi selvfølgelig imod Ukrainerne der er flygtet fra krigen. Der er derfor lavet plads til indkvartering af 500 Ukrainere på en af state...
Continue reading

Otto Busses Vej - København

I disse dage, har vi et team i København, for at hjælpe M.J. Eriksson med både smedearbejde, desinficering og trykprøvning af rør og brønde på Otto Busses Vej, i forbindelse med et stort byfornyelsesprojektOtto Busses Vej går gennem området, hvor DSB's centralværksted tidligere lå, og den ...
Continue reading

Ny råvandsledning til Arla-Foods i Slagelse

For tiden er et af vores hold langt væk hjemmefra. Vi har fået en opgave af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S, hvor i samarbejde med dem, skal etablere en ny råvandsledning ind til Arla-Foods mejeriet i Slagelse. De bruger så meget vand i forbindelse med fremstilling af mejeriprodukter, og derfor ...
Continue reading