Entreprenørarbejde

Vi sender den rigtige medarbejder og maskine

En forudsætning for at udføre en opgave inden for grave- og anlægsarbejde er at have det rigtige værktøj og maskinel til rådighed, når der er brug for det.

SHT har derfor investeret i en omfattende maskinpark med gravemaskiner, kranbiler, pumpeudstyr, udstyr til styret underboring og pipe bursting mv.

Grave- og anlægsarbejde - Huller graves, jord flyttes, rør svejses…

Dette sikrer, at vi altid selv kan disponere over de nødvendige maskiner og dermed ikke behøver benytte underentreprenører til delopgaver.
Samtidig kan vi også give dig som kunde nogle tidsrammer for færdiggørelsen af projektet – stort eller – lille, der holder.

SHT udfører bl.a. også:

  • Tømning og/eller oprensning af bassiner
  • Bortkørsel af forurenet jord
  • Etablering af dræn
  • Retablering af arealer
  • Jordflytning
  • Asfaltarbejde
  • Belægningsarbejde
  • Entreprenørkørsel m.m.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på grave- og anlægsarbejde samt en uforpligtende snak om mulighederne.