Lednings- og lækagesøgning

Undgå statsafgift på vandspild – lad SHT finde lækagen

Som vandteknisk virksomhed går vi ikke bare højt op i vandkvaliteter, men også i at sikre, at  alt vand, der pumpes op fra undergrunden, når frem til aftapningsstedet hos forbrugeren.

Lednings- og lækagesøgning - Find hullet, og stop det

Det er urealistisk helt at undgå tab, og for bare få år siden nåede ca. 25 % af vandet aldrig ud til forbrugeren.
Det er umuligt at foretage en effektiv lækagesøgning uden et tegningsmateriale over ledningsnettet. De fleste vandværker har i forvejen kort over ledningsnettet, men de er ofte ikke præcise. Når vi udfører nye vandindvindingsanlæg og lægger vandledninger, dokumenterer vi alt med præcise GPS-målinger.

Lækagesøgning i sektioner

Når ledningsnettet er delt op i sektioner, kan man beregne sig frem til, i hvilken sektion der evt. er en lækage. Er det uklart, hvor ledningen præcist ligger, kan en ledningssøgning med lytteudstyr give et præcist billede af vandrørets position under jorden. På den måde kan vi også lokalisere ledningsnet med ukendt placering.

Vi kan indbygge lækageovervågning på ledningsnettet, der løbende indberetter til vandværkets SRO-anlæg.

Fordele ved lednings-og lækagesøgning

  • Lækagesøgning – en god investering
  • Undgå statsafgift på vandspild
  • Professionel lækagesporing
  • Indbygning af SRO-systemer

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på lednings-og lækagesøgning samt en uforpligtende snak om mulighederne.