Nødforsyninger

Nødforsyninger sikrer rent vand til forbrugerne

Vand er en livsnødvendighed. Rent vand!
Desværre sker det stadig hyppigere, at analyser af vandet viser, at det er forurenet med fx rester af sprøjtemidler eller nedbrydningsstoffer, eller vandet viser fx forhøjede kimtal.
På den ene side bliver måleredskaberne bedre og bedre, og på den anden side dukker der desværre flere stoffer op, som efterhånden har nået ned til grundvandet – vores drikkevand.

Lad nødforsyninger indgå i vandværkets strategi

Alle vandværker kan med andre ord komme ud for en forurening – og så er det vigtigt at indtænke nødforsyning af vand i en fremtidig strategi. Årsagen og kilden til forureningen skal naturligvis findes og fjernes, men mens det står på, er det vigtigt, at der er rent vand til forbrugerne.
Er problemet teknisk, hvis fx der er en elektrisk fejl, kan vi levere et generatoranlæg.
Og endelig kan vi levere et komplet mobilt vandværk, der kobles på ledningsnettet. Så kan man lukke ventilen på vandværket og renovere, reparere.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på etablering af nødforsyning samt en uforpligtende snak om mulighederne.