Profil

Rent vand og ren samvittighed

SHT Vand og Miljø er en teknikoperatør, der har specialiseret sig i at sikre, at det rene danske grundvand når frem til forbrugeren i så høj en kvalitet som muligt.

Det er vi ikke de eneste, der kan, men når det samtidig sker under hensyntagen til stadigt skrappere lovkrav til behandlingen af vandet, fx Drikkevandsbekendtgørelsen, er der ikke mange, der kan sammenligne sig med os.

Viden, vækst og visioner

Vi er kendt for at gå til opgaverne med lang erfaring, dyb viden og effektivt værktøj. Det sikrer den rigtige løsning, der tager højde for lovgivning, materialer, logistik, geologi og biologi – derfor kan vi lave tingene rigtigt første gang og drive en sund forretning.

Det har vi efterhånden gjort flere år i træk, hvilket prisen som Børsen Gazelle 2018, viser. Vi har vækstet og fordoblet vores omsætning flere år i træk, og naturligvis, som udmærkelsen forudsætter, geninvesteret i nyt, moderne udstyr, der fortsat gør os til vandets bedste partner.
 

 

Vandtætte skodder

SHT har i dag delt sin virksomhed op i en Teknisk Afdeling og en Anlægsafdeling, der også arbejder med traditionelle jordentreprenøropgaver. Af hensyn til hygiejnen er der vandtætte skodder mellem vores to afdelinger.

Rent vand kræver omtanke med hensyn til hygiejne, rene hænder og rene sko m.v. – og ja, stor ekspertise og en ren samvittighed i forhold til, at alle love og regler overholdes. Kun sådan kan vi sikre det rene vand.

Velkommen til SHT Vand og Miljø!

SHT Vand og Miljø
- vandets bedste!