Styret underboring

Styret underboring, undgå gravearbejde

En veludbygget infrastruktur med kabler, rør, ledninger mv. under jorden – det kendetegner et moderne samfund. Men infrastrukturen i form af tekniske rør, kabler og ledninger er ofte en udfordring, når der skal arbejdes under jorden, hvor en gravemaskine ville ødelægge alt på sin vej i fx 1 meters dybde.

Vi styrer uden om problemerne

Her kommer styret underboring til sin ret, da arbejdet under jorden på denne måde kan udføres med et minimum af gene for omgivelserne.
Vi benytter typisk metoden, når en opgave kræver en rørføring under en vej, eller der er andre forhindringer, der gør, at vi ikke kan grave hele vejen ned til rørlægningsdybden. Vi kan etablere rørlægning op til Ø 670 mm.

Styret underboring rammer præcist

Med vores avancerede underboring, kan vi bore stræk på flere hundrede meter, både under jord og under vand. Og vi rammer præcist.
Vi leverer gerne elektronisk kvalitetssikring i form af 3D-borerapporter, der nøjagtigt viser boringen vertikalt og horisontalt. Desuden tilbyder vi at indmåle det etablerede rør med GPS.

Styret underboring benyttes til etablering af bl.a.:

  • Vandledninger og trykrør
  • Kabelrør
  • Drænrør
  • Fjernvarmerør
  • Gravitationsledning
  • Afværgedræn

Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vi er stolte over, at vi i 2019 blev optaget i "Kontrolordningen for styret boring og gennempresning". 

Det betyder, at der bliver stillet ekstra krav til os som virksomhed, når vi udfører styret underboring eller burstning. Én gang hver 3. år, vil vores metode, der er godkendt under kontrolordningen, blive kontrolleret for at sikre, at vi stadig overholder de krav der bliver stillet til os.

Du er velkommen til at kontakte os  for et uforpligtende tilbud på styret underboring samt en snak om mulighederne.