Vandforsyning

Vandforsyning som fødevarevirksomhed

Vandforsyning består ikke længere i at drikke af en bæk eller fra vandposten på gårdspladsen.
Udvinding af drikkevand bør sammenlignes med at drive fødevarevirksomhed, og myndighedskravene vokser i takt med, at vandforsyningen og grundvandet i disse år står over for mange og stadigt større udfordringer.

SHT Vand og Miljø varetager alle aspekter af vandforsyningen fra boring ned til grundvandslaget og frem til, at vandet løber ud ad hanen.

Vandforsyning og lovgivningen

Ud over at vi kan stå for alle dele af vandforsyningen, er det vores opgave hele tiden at være på forkant med de lovkrav og tiltag, der skal gøres inden for vandforsyningen – på vandværkerne og på ledningsnettet.

Denne viden benytter vi naturligvis, når vi dimensionerer, udfører og servicerer og rådgiver vandværker over hele landet.

Eksempler på arbejdsområder:

  • Vandværksservice
  • Vandværksdrift-
  • Private brønde og boringer
  • Råvandsstationer
  • Råvandsledninger
  • Vandbehandling/filteranlæg
  • Rentvandstanke
  • Udpumpning
  • SRO-anlæg – styring, regulering, overvågning

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på etablering af vandforsyning samt en snak om mulighederne.