SRO-anlæg

Her-og-nu tjek på vandet med et SRO-anlæg.

Et SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning) fortæller – i modsætning til udtagning af vandprøver – hvordan vandværket præsterer her-og-nu og giver også visse indikationer på vandets kvalitet, såsom temperatur, tryk samt xxx- og xxx-indholdet.

Vi overvåger vandværker via vores SRO-anlæg

SHT driver og servicerer en række offentlige og private vandværker, som alle er koblet op på vores SRO-anlæg, så vi kan sikre vores kunder den størst mulige sikkerhed for vandværkets drift. På udvalgte placeringer monteres følere, der hele tiden kontrollerer på forskellige parametre og straks giver output, hvis de detekterer en uregelmæssighed.
Alle alarmer og meldinger sendes øjeblikkeligt til vores SRO-skærm, og alle data sendes endvidere til bl.a. mobiltelefoner, og vi kan herefter vurdere, om en fejlmelding kræver øjeblikkelig indgriben.
SHT indgår gerne som både rådgiver og montør af de komponenter, der tilsammen udgør et SRO-anlæg. Vi hjælper med at få valgt de rigtige leverandører og sparrer med vores kunde, så vi får den rigtige løsning.

SRO-anlæg med brugervenligt interface

Vi kan fortælle vores samarbejdspartnere, hvordan vi gerne vil have konfigureret opsætningen af SRO’en, så det passer til de aktuelle forhold og er brugervenligt. SRO-anlæg skal efter vores mening have en visuel brugervenlig opsætning, hvor processerne hurtigt kan afkodes.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på etablering af SRO-anlæg samt en uforpligtende snak om mulighederne.