Trykforøgeranlæg

Trykforøgeranlæg sætter ekstra tryk på vandet

I de gode gamle dage blev det nødvendige vandtryk på ledningsnettet skabt ved, at man placerede vandtårnet på en bakke eller en forhøjning. Samtidig var husene ikke så høje, så det naturlige tryk var nok til, at der kom vand ud af hanerne.
I dag skabes vandtrykket på de fleste vandværker af vandpumper. Men i nogle tilfælde kræves der ekstra meget tryk på vandet. Det kan fx være i forbindelse med et ledningsnet, hvor vandværket ligger i niveau under byen. Her vil et trykforøgeranlæg kunne få vandet op i tryk – og ud af de højest placerede haner.

Lokale trykforøgeranlæg

Trykforøgeranlæg kan også placeres lokalt, fx i kælderen i et højhus, der på den måde får vandet op til de øverste etager.
Endelig kan diverse industriprocesser kræve et højere tryk.
Hvis vandværkets eksisterende pumper står af, råder vi over et trykforøgeranlæg, der kan kobles på, mens vi får nye de pumper hjem.
Vi er klar til at rådgive om vandtryk efter en analyse af ledningsnettets beskaffenhed og placering.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på etablering af trykforøgeranlæg samt en uforpligtende snak om mulighederne.