Ledningsrenovering

SHTs ekspertise inden for ledningsrenovering sikrer, at vandet bliver i rørene.

Intet holder evigt, og da slet ikke installationer i de vandførende lag i jorden.
Typisk begynder et vandværks ledningsnet at kræves reparationer og trinvise udskiftninger af sektioner, når det er 40-50 år gammelt.

Fejl på ledningsnettet kommer ofte til udtryk som vandspild. En lækagesøgning afslører, at der er tæringer på en strækning. Det kræver handling i form af ledningsrenovering – ikke mindst fordi vandværket bliver pålagt en betaling for vandspild over 10 %, der svarer til borgernes pris for vandet.

Skånsom udskiftning af sektioner med styret underboring mv.

SHT råder dels over avanceret udstyr til lækagesøgning. Det er dog ikke altid lige nemt, for ét er, at en tegning fortæller, hvor ledningen ligger. Noget andet er virkeligheden. Og når den defekte ledning er fundet, har vi flere forskellige løsninger som fx pipe bursting og styret underboring, der sikrer, at de nye rør og ledninger kan tilsluttes hurtigt og effektivt uden at gribe for meget ind i det, der foregår over jorden.
Efterfølgende har vi kompetencerne til at dokumentere den nøjagtige placering af de nye ledninger.

Helt nyt ledningsnet

Er der tale om mere omfattende ledningsrenoveringer, kan der være tale om at anlægge et helt nyt ledningsnet, hvilket vil naturligvis også nedlægger i jomfruelig jord, når fx en udstykning kræver at der trækker vandledninger ud til de enkelte parceller.
SHT henter ledningsoplysninger, gravetilladelser, står for myndighedsbehandling og samarbejder med bygherre og rådgiver om at finde den bedst løsning og placering.

Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på ledningsrenovering samt en uforpligtende snak om mulighederne.